Itinerary

Sa aplikacijom Itinerary odmah možete kreirati grafički prikaz plana putovanja iz podataka dobijenih kroz Travelport Smartpoint od letova, hotela do najma vozila i poslati ih putniku na mail.

Aplikacija Itinerary pruža mogućnost da sami kreirate zaglavlje i podnožje, kao i da stavite logo vaše agencije. Pored osnovnih podataka, možete dodati i promotivne informacije po želji vašeg klijenta.

 

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top